Една секция днес в УМБАЛ „Пловдив“

Една избирателна секция е разкрита на територията на „УМБАЛ-Пловдив“ в деня на изборите

Тя e разположена в Заседателната зала на първия етаж в лечебното заведение. Там могат да пуснат своите бюлетини, както пациентите, така и  дежурният персонал. На всички болни, които искат да гласуват, но имат затруднения с придвижването, ще бъде оказано съдействие, увериха от ръководството.

Изготвен е списък на изявилите желание да упражнят правото си на вот, който е предаден в Общинската избирателна комисия. Новоприетите до 27 октомври пациенти ще имат право също да гласуват, като попълнят Приложение №81 МИ – Декларация от избиратели, че не са гласували и няма да гласуват в същите избори на друго място.

Те ще бъдат вписани от СИК в допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден.

Подобни статии

Top