Екипи на БЧК-Пловдив оказват помощ на пострадалите от наводнението край Карлово - DC news

Екипи на БЧК-Пловдив оказват помощ на пострадалите от наводнението край Карлово

Заради усложнената обстановка, интензивните валежи и наводненията в района на Карлово,

от вчера Областната организация на БЧК-Пловдив изпрати екип на място. Той посети най-засегнатите райони и проведе срещи с представители на местната власт за извършване оценка на нуждите в Карлово и околните населени места с ограничен достъп.

Екип на Общинската организация на БЧК в Карлово, заедно с директора на БЧК-Пловдив Таня Георгиева, посети болницата, където са настанени част от евакуираните, на които бе оказана първа психологическа помощ и им бяха предоставени вода и храна.

Проведени бяха допълнителни срещи с областния управител Ангел Стоев и с кметовете на засегнатите населените места за прецизиране на нуждите.

От тази сутрин два екипа на БЧК са на терен на територията на община Карлово и в с. Каравелово – едно от най-засегнатите от наводненията места. Най-належащи са нуждите от питейна минерална вода за 5000 души и материали от първа необходимост за 100 души от евакуираните, които БЧК осигурява.

Екипите на БЧК остават на място, за да оказват подкрепа на всички нуждаещи се.

Подобни статии

Top