Еко министерството проверява къде се губи водата от "Копринка" и "Жребчево" - DC news

Еко министерството проверява къде се губи водата от „Копринка“ и „Жребчево“

След сигнал от Българска федерация по риболовни спортове и граждани

Върховна административна прокуратура възлага проверка за управлението и контрола на водовземане и ползване на водите от язовирите „Жребчево“ и „Копринка“ на министъра на околната среда и водите, съобщават от институцията.

Във ВАП е образувана преписка по сигнал от Българска федерация по риболовни спортове и граждани на Община Нова Загора. В него се излагат проблеми, свързани с намаляване на нивото на водите в язовир Жребчево, поради системното му и неправомерно източване за частни цели, както и за липса на разходомерни устройства на входа и на изхода на язовира, въпреки дадени такива предписания на МОСВ. Сочи се също, че са отпускани количества вода от язовир Копринка за напояване по направление Стара Загора, но същите не са били оползотворени по предназначение, а за други цели.

Проверката, която МОСВ предстои да извърши следва да изясни всички въпроси относно данните в сигнала, свързани с управлението и контрола на водовземане и ползване на води от посочените язовирите, наличието на незаконни действия в тази връзка, както и реализация на административна и административно наказателна отговорност, при установяване на данни за това.

Констатациите на МОСВ, данните за допуснати нарушения на съответните нормативни и други актове, предприетите мерки за отстраняване на нарушенията и последиците от тях, както и наложените санкции, следва да бъдат отразени в доклад, който да бъде пратен във ВАП в най-кратък срок.

Подобни статии

Top