Екоинспектори и митничари провериха фирма за внос на фреон

Инспектирани са контейнерите, с които се транспортират цистерните

Съвместен екип от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив и служители на Агенция „Митници“ извърши незабавна проверка на фирма-вносител на хладилни агенти в големи количества. Не бяха открити нарушения.

Проверката е извършена на основание Инструкция за взаимодействие между Министерство на околната среда и водите и Агенция „Митници“ за повишаване ефективността на контрола, осъществяван по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Закона за чистотата на атмосферния въздух. Тя е предприета незабавно след изпратени уведомления от стана на митницата, свързани с внос на фреон в самостоятелен вид и в смеси от Китай.

На място са инспектирани  контейнерите, с които се транспортират цистерните. За да се установи дали видът на хладилните агенти отговаря на описанието в митническите документи, са взети проби по партиди, които са анализирани на място. Използвана е специализирана апаратура – недисперсионен инфрачервен анализатор NEUTRONICS Ultima ID Pro TM. Техниката е предоставена на РИОСВ – Пловдив от Министерството на околната среда и водите, а с нея разполагат само още 3 екоинспекции в страната. Тя предоставя възможност за идентифициране на най-разпространените на пазара хладилни агенти.

Успоредно с предприетите действия на място екоекспертите са извършили и документална проверка. При нея не е установено несъответствие с представената информация за внесените количества.

Подобни статии

Top