Екоинспектори иззеха препарирани защитени животни от магазин в Пловдив - DC news

Екоинспектори иззеха препарирани защитени животни от магазин в Пловдив

До касите в търговския обект били изложени препарирани червеногуша гъска, пъстър пор и видра

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) извърши извънредна проверка на търговски обект, след като получи сигнал от неправителствена екоорганизация, че препарат на червеногуша гъска е изложен на обществено място.

При проверката екоинспекторите действително установиха, че на видно място пред касите на обекта на висока колона е поставена препарирана червеногуша гъска (Branta ruficollis) – защитен вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и световнозастрашен вид съгласно Червения списък на Международния съюз за защита на природата. Освен това експертите на РИОСВ – Пловдив са открили изложени и още два препарата на екземпляри от защитени от ЗБР видове – пъстър пор (Vormela peregusna) и видра (Lutra lutra).

Съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие за животински видове от Приложение № 3 се забранява препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Трите препарирани животни бяха отнети от собственика на обекта в полза на държавата.

Проверката се извърши съвместно с органите на МВР по постановление от Окръжна прокуратура – Пловдив. На база установеното предстоят действия на Прокуратурата, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс на Република България. За такъв тип престъпления наказанието е лишаване от свобода до пет години, както и  глоба от 5 000 до 20 000 лева.

Подобни статии

Top