Екшън ден в Пловдив! Откриха петима служители без трудов договор

Инспектори на Инспекцията по труда в Пловдив провериха работодатели, използвали недеклариран труд

Инспекцията по труда в Пловдив се включи днес в екшън ден, при който в цялата страна служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ проверяват работодатели, при които през последните години са установявани случаи на работа без трудов договор. С тези проверки стартира за България Седмицата на действието, която се провежда в рамките на Европейската кампания за деклариран труд.

На територията на област Пловдив бяха проверени 13 работодатели. Установиха се 5 случая на работа без трудов договор.

Следва да се има предвид, че като работят недекларирано, работниците и служителите губят и трудови, и осигурителни права, уточниха от Инспекцията. Те се лишават от обезщетения или получават такива в по-малък размер при оставане без работа, при болест, бременност и раждане, при пенсиониране.

Европейската кампания за деклариран труд се организира от Европейската комисия чрез Европейската платформа за справяне с недекларирания труд.

Организацията у нас е възложена на Инспекцията по труда с активното партньорство на МТСП, МОН, НАП, НОИ, АЗ и всички национално представителни организации на работниците и служителите и на работодателите. Целта е бъдещи и настоящи работещи, както и работодатели, да бъдат информирани, основно чрез социалните мрежи, за правата, които им дава декларираният труд.

Провеждат се и онлайн срещи с ученици

Инспекцията по труда организира и онлайн срещи с ученици, за да обясни правата им при започване на работа, както и какви ползи им носи декларираният труд. В информационната кампания сред учениците на територията на област Пловдив ще се  включат 2 училища. При желание експерти от дирекция „Инспекция по труда“ Пловдив са готови да информират учениците и на други училища.

Информация за кампанията, както и за правата на работещи и работодатели, се публикува в специално създадената Фейсбук страница „Всички права запазени“. В YouTube канала  са качени видеа, с информация за ползите от декларирания труд.

Възпитаването на култура на превенция чрез информиране и консултиране на бъдещи и настоящи работещи, и  на работодатели е основна част от дейността на Инспекцията по труда. По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ са разработени въпросници за самоконтрол, които ще позволят на работодателите да се самооценят, доколко правилно прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията до извършването на проверка от контролните органи на Инспекцията по труда. Част от въпросниците са свързани и с прилагането на разпоредбите, които регулират възникването, осъществяването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения. Предстои стартирането на пилотно прилагане на новата форма на контрол.

Подобни статии

Top