Експерти и ученици ще изследват Марица в Световния ден на мониторинга на водата

Целта е в този мониторинг да участват гражданското общество, доброволци и организации

За девета поредна година експерти на Басейнова дирекция  „Източнобеломорски район“ (БДИБР), Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в Пловдив и ученици от СУ „Св. Патриарх Евтимий“  ще отбележат Световния ден на мониторинга на водата като изследват водите на р. Марица при Пловдив.

На място ще бъдат проследени индикаторите мътност, киселинност (pH),  температура и разтворен кислород. Резултатите ще бъдат обобщени и публикувани на сайта на дирекцията и ще бъдат предоставени  за попълване на  световната база от данни, която се поддържа от официалния сайт на Мониторинга на водата (www.monitorwater.org).

Мястото на пробовземането е река Марица пред „Водната палата“ от 11:45 часа.

Световният ден за мониторинг на водата се отбелязва на 18 октомври от 2002 г., която беше обявена за Световна година на чистата вода.

Всяка година през септември и октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават основни показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите.

Целта е в този мониторинг да участва гражданското общество, доброволци, организации за контрол на водата, училища и неправителствени организации.

Top