Експерти обсъждат може ли да се използват пречистените отпадъчни води в селското стопанство

Използването на регенерирана вода предлага голям потенциал за намаляване на недостига на вода

Аграрен университет – Пловдив организира регионална работна среща на тема „Възможности и ограничения за използване на пречистени отпадъчни води в селското стопанство ”.

Тя е част от дейностите по проект „Мрежа за ефективен трансфер на знания за безопасно и икономически обосновано използване на отпадъчните води в селското стопанство в Европа” (акроним SuWaNu Europe), финансиран чрез програма Horizon 2020, грантово споразумение 818088, по който университетът е бенефициент.

Конкретната цел на семинара е да се представи проектът и да се разработи „Стратегически план за насърчаване използването на пречистени води в селското стопанство в регион Пловдив“.

Участници ще бъдат експерти в областта на използването и пречистването на водите, представители на научни организации, държавни институции, общински администрации, фирми и граждани.

Недостигът на вода е все по-забележимо явление в Европа със сериозно влияние върху селското стопанство. Търсенето на вода продължава да нараства, докато случаите на засушаване в Европа се увеличават, възлизайки на милиарди евро загуби.

Земеделието е особено чувствително към тези тенденции поради зависимостта си от наличността и качеството на водата.

Регенерирането на водата е процесът, необходим за приспособяване на качеството на вторично пречистените отпадни води към предназначението им.

Използването на регенерирана вода предлага голям потенциал за намаляване на недостига на вода и възможност за повторна употреба както на водата, така и на хранителните вещества.

Съществуват обаче някои пречки за широкото му прилагане, като например необходимостта от подходяща инфраструктура и надеждни мерки за контрол.

SuWaNu Europe цели насърчаването на безопасната употреба на пречистени отпадъчни води в селското стопанство, като в изпълнение на тази цел се разработват материали и стратегии, които да интегрират възгледите на различни заинтересовани лица.

Проектът предвижда и изработване на пътна карта за въвеждане на практики за използването на пречистената вода като алтернатива, която намалява натиска върху ограничените водни ресурси.

Подобни статии

Top