Експерти от Комплекса за социални услуги открива офис в Калояново

Ще се предоставят консултации за нуждаещи се деца и техните семейства

Изнесено работно място за експерти от Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС), гр. Пловдив ще бъде открито в гр. Калояново днес.

Използвайки ресурсите на местната общност и експертизата на КСУДС, с активното сътрудничество на  Община Калояново и Дирекция „Социално подпомагане”, Хисаря, екипът на КСУДС ще подкрепя нуждаещите се жители на Общината.

Специалисти на Комплекса ще предоставят на терен – индивидуални и групови, консултативни и посреднически дейности, свързани с актуални за общността и по-специално децата и техните семейства, предизвикателства.

Сътрудничеството е регламентирано с Механизъм за взаимодействие при предоставяне на социални услуги, подписан между г-н Георги Георгиев кмет на Община Калояново и Недка Петрова директор на КСУДС – Пловдив.

На събитието ще присъстват кметът на Община Калояново Георги Георгиев, представители на общинската администрация, директори на детски градини и училища в община Калояново, представители на КСУДС – Пловдив.

Подобни статии

Top