Експерти се събират в Пловдив, дискутират трафика на хора

За първото шестмесечие на 2018 г. има 339 пострадали лица, за които се води разследване за трафик на хора.

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), съвместно с Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) – Пловдив, организира Национална работна среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите.

Събитието се реализира с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел“ и ще се състои в периода 7-9 ноември 2018 г.

Срещата ще бъде открита от Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ и инж. Златин Велев, зам.-кмет на  Община Пловдив и председател на МКБТХ Пловдив.

В събитието ще вземат участие председателите и секретарите на десетте Местни комисии за борба с трафика на хора от градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Русе, Сливен и Плевен, както и членове на Местните комисии, представляващи различните институции и организации, които работят по проблема на местно ниво.

На срещата ще присъстват също представители на администрацията на НКБТХ.

На Националната среща ще бъдат представени и обсъдени резултати от постигнатото през 2018 година.

1 2

Подобни статии

Top