Екстракт от свежи рози вместо натриев глутамат в колбасите

Беше изнесен доклад за получаване на ароматизирани винени напитки с добавка на отпадъчни материали от производството на розово масло. Получените напитки тип розé се характеризират с приятен и мек винен аромат умело съчетан с характерния розов аромат и се отличават с повишена антиоксидантна активност.

Ректорът проф. Пламен Моллов се срещна с гост-лектора роф. Кемал Башер

Като естествено продължение на мероприятието ректорът на УХТ проф. д-р Пламен Моллов осъществи работна среща с поканения гост-лектор проф. Кемал Башер. Дискутирани бяха различни въпроси, свързани с конференцията, пандемията и трудностите, които тя поставя пред обмяната на опит и общуването между научните работници в световен мащаб.

В контекста на здравословния начин на живот, който импонира със стремежа за опазване на околната среда, научно-приложната дейност, представена на конференцията е от изключително значение, защото е практически насочена към хранително-вкусовата и към индустрията за здраве и красота.

А в духа на зелената сделка, която засяга всички страни от ЕС, директивата за устойчиво развитие и оползотворяване на суровините, както и изграждането на зелена кръгова икономика, се влагат огромни усилия, научен потенциал и енергия за постигане на познания за потенциала на натуралните съставки и техните отпадъци, посочи Гергана Андреева, изпълнителен директор на Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК).

1 2

Подобни статии

Top