Енергото строи нов център за управление, инвестицията е 4 млн.

Крайният срок е месец май 2021 година

Започна изграждането на нова сграда за нов диспечерски център на Електроразпределение Юг – част от EVN. Той ще се намира в Пловдив на ул. „Васил Левски“, общата инвестиция е за 4 000 000 лева, а срокът за изпълнение е месец май 2021 година.

Проектът за диспечерски център предвижда да бъде изградена сграда с над 40 работни места. Новият модерен диспечерски център ще бъде оборудван с най-нови системи, ще даде възможност за по-нататъшно внедряване на нови IT технологии, както и развитие на съществуващите системи за автоматика и дистанционно управление на обекти от мрежата (телемеханика и др.). Сградата ще бъде със засилени мерки за сигурност и контрол на достъпа.

Диспечерският център на Електроразпределение Юг е централата, откъдето се управлява електроразпределителната мрежа средно и ниско напрежение в Югоизточна България. В него се извършва денонощен мониторинг на електрическите съоръжения.

Подобни статии

Top