ЕРП Юг готово за зимата

Общо 621 км просеки бяха почистени по въздушни линии средно и ниско напрежение

 Още през лятото на 2019 г. Електроразпределение Юг (част от EVN) традиционно започна подготовка на съоръженията за работа при тежки зимни условия. В тази връзка техническите дейности включват инспекции на всички съоръжения средно и ниско напрежение, обслужвани от дружеството.

Извършените дейности от Електроразпределение Юг обхванаха инспекции на 13 454 трафопоста и възлови станции, на 16 788 км кабелни линии и 42 452 км въздушни линии. Общо 621 км просеки по въздушни линии средно и ниско напрежение бяха почистени.

Извършените дейности от Електроразпределение Юг обхванаха:

  • 3 129 подменени стълба
  • 268 km подменени проводници
  • 4 782 подменени изолатори по въздушни линии средно напрежение
  • 2 783 бр. санирани или почистени фундаменти на железорешетъчни стълбове средно напрежение
  • 107 бр. подменени разединители и прекъсвачи средно напрежение
  • 75 аварийни екипа

1 2

Подобни статии

Top