„Етноложко и антроположко лято 2019“ в ПУ „Паисий Хилендарски“

ПУ "Паисий Хилендарски"

Философско-историческият факултет на ПУ организира форума „Етноложко и антроположко лято 2019“

Студенти от специалностите „Етнология”, „Социална антропология” и „История” представят теренни проучвания в село Свежен, община Брезово

Традиционния си студентски научен форум „Етноложко и антроположко лято 2019“ организира Катедра „Етнология” на Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” . Събитието е с начален час 10.00 ч. в зала КОМПАС на Ректората на ул. „Цар Асен” №24.

Студентите от специалности „Етнология”, „Социална антропология” и „История” към Философско-историческия факултет ще представят резултатите от проведените през лятото на 2019 г. теренни проучвания сред населението на с. Свежен, община Брезово.

Темите, по които са работили младежите, са свързани с локалните измерения на културата, историческата и културната памет, материалното и нематериалното културно наследство на селото.

В следобедните сесии ще бъдат представени теренните изследвания на етнолози и социални антрополози в градска среда.

През 2019 г. студентите проучваха кварталите и специалните места за срещи и спомени в гр. Пловдив.

На събитието ще присъства кметът на община Брезово Христо Енков.

Подобни статии

Top