Ето как да се предпазим от пожар през есенно-зимния сезон

106 са пожарите през миналия отоплителен период в Пловдивска област, шестима са загинали, а пострадалите са 18

С настъпването на зимния отоплителен сезон и в рамките на информационно-разяснителната кампания, експертите от регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ акцентират върху превантивните мерки и формиране на правилно поведение на жителите на Пловдивска област за намаляване на риска от евентуални пожари.

Особено внимание се обръща на възрастните, самотно живеещи и трудно подвижни хора, които в случая се очертават като една от най-уязвимите групи. А като най-честите причини могат да се посочат неправилното ползване на отоплителни уреди и съоръжения, небрежност при боравене с открит огън, неизправност в коминните тела и самозапалване.

Общо 106 са възникналите пожари на територията на областта за периода от 1 октомври 2019 г. до 31 март 2020 г., причините за които могат да бъдат свързани с есенно-зимния отоплителен сезон. В резултат на произшествията са загинали шестима, а 18 са пострадали. Нанесени са и значителни материални щети.

РДПБЗН – Пловдив отново припомни основните правила за пожарна безопасност през зимата

За намаляване и предотвратяване на пожарите в битовия и обществен сектор е необходимо гражданите да си припомнят основните препоръки и правила за безопасна експлоатация на отоплителни уреди, както и начините за реагиране при пожар и произшествие.

Ето някои от тях:

При използване на електрически отоплителни и нагревателни уреди:

1) Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
2) Не оставайте децата без наблюдение!
3) При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.
4) Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
5) Изучавайте и стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя!
6) При необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти.
7) Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи.
8) Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора!

Запомнете: При пожар, уреди под напрежение не се гасят с вода, а това става след изключване на електрическия ток!

При използване на печки с твърдо гориво (дърва или въглища):

1) За безопасна експлоатация е необходимо спазването на инструкциите на производителя. Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
2) При инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазва необходимото отстояние от горими предмети. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали.
3) Задължително е поставянето на негорима подложка с прагове.
4) Тръбите за отвеждане на дима трябва да са стабилно укрепени.

1 2

Подобни статии

Top