Ето какво да правите, ако при подмяна на лични документи се окаже, че имате неплатени глоби

Ценни съвети от областната дирекция на МВР в Пловдив

В случай, че сте жител на област Пловдив, желанието да подмените личните си документи, може да заявите във всяко районно управление на територията на Областната дирекция на МВР. Ако имате задължение за неплатени глоби или фишове по КАТ от минал период  при подаване на документите ще получите уведомление за това, уведомяват от пресцентъра на ОДМВР-Пловдив.

Ако искате подновяване на лична карта или паспорт, документът има единствено уведомителен характер и не ви задължава да го погасите  в момента, в който го получавате. Подписването на този документ от ваша страна не означава „връчване на наказателно постановление или фиш“. Тези глоби подлежат на плащане, но след връчване на задължението за това по надлежния ред. С подписа си единствено удостоверявате, че сте запознат.

Желаещите да подновят шофьорската си книжка трябва да погасят това задължение преди получаването на новия документ.

За целта първо трябва да погасите влезли в сила задължения по глоби за нарушения по закона за движение по пътищата. Служителите в сектор „Български документи за самоличност“ не извършват справка за дължимите суми.

„За ваше улеснение съветваме желаещите да направят предварително справка като се обърнат към служител от административно наказателна дейност на сектор „Пътна полиция“ или в съответното районно полицейско управление. След като уточните за какви конкретни нарушения имате санкции, трябва да направите плащане за тях чрез ПОС терминал, по банков път  или чрез Изи пей„, уточняват от пресцентъра на МВР в Пловдив.

Едва след плащане на глобите заявлението на желаещите подновяване на личните документи ще бъде прието и отработено.

Въпреки, че погасяването на задълженията ви автоматично трябва да се отрази в системата на сектор „Пътна полиция“  е възможно при получаване на новия личен документ да бъде констатирано, че заплащането все още не е отразено.

„Съветваме ви да носите в себе си и платежния документ,  с който да удостоверите този факт. С представянето му автоматично се пристъпва към съответното отразяване и задължението ви се анулира“, допълват от пресцентъра на областната дирекция на полицията.

Подобни статии

Top