Ето какво казват документите за заема от 120 млн., който Община Пловдив иска да поеме

Пълен списък на проектите, които се нуждаят от алтернативно финансиране

Пловдив се нуждае от източник на финансиране, който да гарантира реалното разплащанията на всеки отделен етап от планираните в следващите години дейности. И макар към настоящия момент Общината да е в добро финансово състояние, проекти извън капиталовата програма трудно биха могли да се осъществят без „алтернативни приходоизточници„. Намирането на такива е действие, което би позволило финансиране, без да се налага допълнителна данъчна тежест върху пловдивчани. Тези аргументи кметът Здравко Димитров прилага към предложението за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на до 120 000 000 лева, осигурени от Европейската инвестиционна банка. От документацията става ясно, че преговори в тази насока са започнали още през 2016-та година, а в края на 2019-та година Европейската банка сама е изпратила предложение до ресорния зам.-кмет за предоставяне на кредитна линия във връзка с „реализирането на важни инфраструктурни обекти“.

Предложението е за „хипотетичен транш от 50 000 000 евро“ с падеж 25 години, гратисен период за сумата на главницата до 2027 година и лихва под 1%.

Обектите и проектите (на обща стойност 441 296 964 лева), финансирането на които би се осъществило по тази линия, общинската администрация пък разделя условно в 4 групи.

1 2 3 4 5 6

Подобни статии

Top