Ето какво решава Министерски съвет днес

Одобрява проекта на решение за определяне на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Каспела“ – Пловдив за университетска болница

Редовното правителствено заседание ще се проведе днес, началото му е в 10 часа при следния предвариелен дневен ред.

 1. Проект на решение за определяне на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Каспела“ – Пловдив за университетска болница. Внася: министърът на здравеопазването
 1. Проект на решение за приемане на План за действие за 2020 година за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2014 – 2020 г. Внася: министърът на вътрешните работи
 1. Проект на решение за определяне на възнаграждение на изпълнителния директор на НАП. Внася: министърът на финансите
 1. Проект на решение за изпълнение на плащанията по решенията на Европейския съд по правата на човека по делата „О.Д. срещу България“ (жалба № 34016/18), „Думагас срещу България“ (жалба № 59271/11) и „Илиева срещу България“ (жалба № 22536/11). Внася: министърът на правосъдието
 1. Проект на решение за предложение до Народното събрание за вземане на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ – Варна. Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 1. Проект на решение за обявяване на част от имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост. Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
 1. Проект на решение за одобряване проект на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Република България), от една страна, и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна. Внася: министърът на образованието и науката
 1. Доклад за одобряване позицията на Република България за участие в десети Световен градски форум в Абу Даби, който ще се проведе от 8 до 13 февруари 2020 г. Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
 1. Доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, формат „Енергетика“, проведено на 4 декември 2019 г. в Брюксел. Внася: министърът на енергетиката
 1. Проект на постановление за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за Държавна агенция „Национална сигурност“. Внася: министър-председателят
 1. Проект на постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Внася: министърът на образованието и науката

Подобни статии

Top