Ето какво трябва да правите, за да опазите дома си от пожар!

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН 2018-2019

Отговорност за осигуряване на пожарна безопасност има всеки гражданин. Нарушаването на правилата за пожарна безопасност, освен големите загуби на домашно имущество и ценности, може да застраши и човешки живот.

ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:

 1. Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
 2. При напускане на дома или офиса се убедете, че сте изключили уредите.
 3. Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
 4. Стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация, дадени от производителя!
 5. Електроуредите да се включват само към силови токови кръгове с подходящо за целта сечение на проводниците.
 6. Не ползвайте отоплителни уреди с открити реотани.
 7. Не оставяйте горими предмети върху или в близост до електрическите уреди. Не използвайте уредите за сушене на дрехи.
 8. При включени отоплителни електроуреди, не оставайте децата и трудноподвижните възрастни хора, без наблюдение!

ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ НА ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):

При инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазят минимални изисквания за безопасност:

 • Уредът да се поставя на разстояние от горими предмети не по-малко от 50-80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали.
 • Комините трябва да са измазани отвън и отвътре.
 • Печките не трябва да се палят с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта да запалване на другия ден.
 • Да не се изхвърля неизстинала(тлееща) пепел (сгурия) на място в близост до горими отпадъци и в контейнерите за смет!
 • Те трябва да са добре измазани или изолирани с негорими материали, като не се допускат никакви процепи и пукнатини, през които горенето може да се разпространи към съседни помещения.
 • Да се спазват правилата за съхраняване на горивата(дърва, въглища) – в специално устроени места, които не са в непосредствената близост до помещенията за живеене.

ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ГАЗОВО ГОРИВО (ПРОПАН-БУТАН):

1 2

Подобни статии

Top