Ето кога изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

Можете да коригирате данните в декларацията си за облагане на доходите

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите.

Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, до 30 септември на текущата година, за промени свързани с декларираните данъци от предходната година.

Коригиращата декларация най-лесно и бързо може да бъде подадена по електронен път, дори и основната декларация да е представена на хартиен носител. Подаването става чрез персонален идентификационен код /ПИК/, издаван безплатно от всеки офис за обслужване на НАП или чрез квалифициран електронен подпис /КЕП/.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи в сайта на приходната агенция: www.nap.bg или на телефона на НАП 0700 18 700 /обажданията се таксуват по стандартната тарифа на съответния оператор/.

Подобни статии

Top