Ето колко електроенергия сме ползвали по коледните празници - DC news

Ето колко електроенергия сме ползвали по коледните празници

EVN

Общо 131 805 MWh са изконсумирали клиентите на ЕВН за периода от 24 до 28 декември

Общо 131 805 MWh (мегаватчаса) електроенергия са консумирали клиентите на ЕВН за периода от 24 до 28 декември, сочат оперативните данни на дружеството. Стойностите са близки до тези от миналата година, когато са изконсумирани 134 219 MWh.

Върховият товар по електроразпределителната мрежа през посочените дни е регистриран на 24 декември – 1 491 MW (мегавата). Върховият товар за същия период на 2019 г. е регистриран на 28 декември 2019 г. и е бил 1497 MW (мегавата). Посочените диспечерски данни не могат да се отнесат автоматично към всеки отделен случай, тъй като консумацията при всеки клиент е индивидуална.

ЕVN България напомня, че традиционно месец декември се характеризира с повишена консумация на електроенергия спрямо ноември. Тази тенденция е по-изразена по време на коледните и новогодишни празнични и почивни дни.

Компанията информира отново, че през зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат редица фактори:

индивидуален режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство;

използва ли се в имота електроенергия за отопление;

външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%;

брой помещения в жилището, които се отопляват;

състояние на жилищната сграда/имот – налице ли са енергийноефективни мерки;

вид и брой на използваните електроуреди и техният клас на енергийна ефективност.

Подобни статии

Top