Ето мераклиите да участват в изграждането на Околовръстното шосе на Пловдив

Отворени са офертите за изработването на технически проект на Околовръстния път на Пловдив

Отворени са офертите в тръжната процедура за изработването на технически проект и подробен устройствен план за Околовръстен път на гр. Пловдив. Дължината на обходното трасе ще бъде 18,7 км. Индикативната стойност на поръчката е 3 750 000 лв. без ДДС, а финансирането е от националния бюджет.

Околовръстният път на Пловдив е от съществено значение за района и е важен за развитието на индустриалната зона и връзката й с града. Проектът предвижда промяна в габарита на пътя, изграждане на локални платна за осигуряване на достъп до търговски, крайпътни и други обекти, разположени в близост до съществуващия път.

Трасето включва участък от път ІІ-86 Пловдив – Асеновград като началото е при отделянето му от път І-8 Пазарджик – Пловдив, а краят е при новоизграждащото се кръгово кръстовище между път ІІ-56 Брезово – Пловдив и път ІІ-86.

Отделно от това се проектира и път ІІІ-805 п. в. Царацово – Съединение, който също се отделя от път І-8 Пазарджик – Пловдив в северна посока към АМ „Тракия“. Двата пътя ІІІ-805 и път ІІ-86 оформят западен околовръстен път на гр. Пловдив. Чрез него се осъществява една от връзките към гр. Пловдив, а от друга осъществява връзката на АМ „Тракия“ с Област Смолян.

 Стартираната тръжна процедура е в 3 обособени позиции:

·       В обособена позиция №1 е път ІІІ-805 /Път І-8 Пазарджик – Пловдив/ – ПВ Царацово -Съединение” от 0+000 до км 1+460 и участък за привързване към съществуващия път и път II-86 „/Път І-8 Пазарджик – Пловдив/ – Асеновград – Смолян” от км 0+000 до км 0+640 и участък за привързване към съществуващия път.

Отворените оферти за тази обособена позиция са 6. Те са на:

–        „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД;

–        „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

–        „РУТЕКС“ ООД;

–        ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛОВДИВ 2020 ЛОТ 1“, в което са: „ВИА ПЛАН“ и „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

–        „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;

–        ДЗЗД „БУРДА-ПЪТПРОЕКТ 2000“, с участници: „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД и „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД.

В Обособена позиция №2 е път ІІІ-805 /Път І-8 Пазарджик – Пловдив/ – ПВ Царацово-Съединение” от км 1+460 до км 4+120.

Отворените оферти са 5. Те са на:

–        ДЗЗД „ТРАФИК КОНТРОЛС“, с участници: „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД и „КОНТРОЛС“ ООД;

–        „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;

–        ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛОВДИВ 2020 ЛОТ 2“, в което са: „ВИА ПЛАН“ ЕООД и „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;

–        „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ООД;

–        „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД;

В Обособена позиция №3 е път ІІ-86 /Път І-8 Пазарджик – Пловдив/ – Асеновград – Смолян от км 0+640 до км 14+600.

Отворените оферти са 6. Те са на:

ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ТРАФИККОНСУЛТ БГ“ – ИЛИЯ БУРДА, в което са: „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД  и „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД;

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

„ППМ-ИЙ Кей Джей“, в което са: „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД и „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД;

„ВИА ПЛАН“ ЕООД;

„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

ДЗЗД „ТРАНСЛОГИСТИКА“, с участници: „Трансконсулт-22“ ООД и „Логистика 21“ ЕООД.

Подобни статии

Top