EU Експерти за борба с трафика за първи път в Пловдви

Групата от експерти за борба с трафика на хора към Съвета на Европа бе на първо посещение в Пловдив.

Визитата се състоя в рамките на Третия кръг на оценка на държавите – страни по Конвенцията на СЕ за борба с трафика на хора. Тя ще допринесе за изготвянето на доклад за напредъка на България по изпълнение на Конвенцията. Фокус на Третия оценъчен кръг е „Достъп до правосъдие и ефективни правни средства за защита на жертвите на трафик на хора“.

Форумът се състоя в края на миналата седмица в Дома на културата.

Подобни статии

Top