Евелин Парасков, кандидат за районен кмет на „Южен“ от СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ: Незабавни действия за повече места за паркиране в „Южен“

Район „Южен“  безспорно  е най-проблемният район в  Пловдив с липсата на места за паркиране.

Причините за това са много. Районът е изключително гъсто населен в голямата си част. От няколко години  свободните площи усилено се застрояват, съответно се увеличават  и жителите.

Заради  остра липса на места  повечето междублокови пространства  се използват за паркиране, които през  зимата се превръщат в кални ями, а  през лятото  – в пустинни пейзажи.

Този проблем води до замърсяване на въздуха.

Необходимо е  да се изготви ясна и точна програма, кои  от тези места могат да бъдат преотредени за паркинги и кои да се поддържат като зелени площи.  Това  трябва да стане чрез публично обсъждане и в комуникация с гражданите, живеещи  в съответните микрорайони.

В последните  20 години  Община Пловдив е продала  голяма част от имотите   в „Южен“ и е крайно време да се помисли за придобиване на частни  терени, които да бъдат използвани за изграждане  на паркинги в жилищните комплекси.

Ние считаме, че има  поетапно  могат да бъдат осигурени повече места за паркиране в район „Южен“.

Паркоместа тип „джобове“ ,

където тротоарите са достатъчно широки. Никъде  в район „Южен“  не са такива за успоредно паркиране по протежението на улиците. Това е едно много практично решение за осигуряване на места за престой и паркиране, от което никой не се е възползвал до момента.

Предлагаме изграждането на „джобове“ за паркиране навсякъде, където инфраструктурата позволява, например:

  1. На цялата ул. „Поручик Въльо Стефов“.  Мястото го позволява, има достатъчно голямо разстояние от старата жп линия до улицата, която е дълга над 2 км. Тя се явява крайна граница на ЖК “Южен“ и ще поеме огромна част от колите, които спират между блоковете;
  2. На  ул. „Скопие“ (между бул. „Македония“ и ул. „Пере Тошев“). Така ще се реши и проблемът на посетителите на НАП – Пловдив;
  3. На ул. „Стефан Стамболов“ (южно от бул. „Александър Стамболийски“), където в момента се строят няколко огромни кооперации.

Необходим е изключително строг контрол от страна на общинската администрация при издаването на строителни разрешения и безкомпромисно прилагане на ЗУТ в частта му за осигуряване на места за паркиране и гаражи при изграждането жилищни сгради.

Прави впечатление, че голяма част от новите сгради в района  се  строят с  много малко места за паркиране. Ако  ги има,  те не се ползват от живущите, а  обслужват единствено търговските обекти в близост.

Публично-частно партньорство за паркинги        

1 2

Подобни статии

Top