Евелин Парасков: Милиони  похарчени на тъмно в мистериозния  Инсинератор

Съветниците от „Съюз за Пловдив“ искат отчет  от управителя  за дейността на дружеството

Управителят на общинското дружество „Инсинератор Пловдив“ ЕООД  да представи подробен отчет каква работа е свършил, откакто е назначен във фирмата.

За това настоява председателят на групата на съветниците от „Съюз за Пловдив“ Евелин Парасков в питането до кмета. Повод  да се повдигне за пореден път въпросът  за Инсталацията  за  болнични отпадъци е искането на управителя Дончо Кацарев за заем в размер на 40 000 лв. от градския бюджет.

„В мистериозния Инсинератор досега са потънали безрезултатно милиони левове. Парите са похарчени на тъмно, без  да има публичност на разходите.  Преди една година от общинския бюджет на предприятието бяха отпуснати 50 000 лв. На съветниците не е представен отчет  къде са отишли тези пари, но отново  се искат нови  40 000 лв. за същите разходи“, недоумява  Парасков.

Съветникът напомня, че търговското дружество „Инсинератор – Пловдив“ ЕООД е създадено  с  решение  № 380 на Общинския съвет от 26 октомври 2017 г.  На управителя Дончо Кацарев е възложена задачата да въведе в експлотация  Инсталацията за обезвреждане на болнични отпадъци, но и  до този момент тя не работи.  Общинският съвет не е уведомен каква дейност се извършва във фирмата.  Факт е обаче, че предпрятието не работи.

Изграждането на Инсинератора  е започнало  преди 12 – 13 години  с безвъзмездната финансова помощ на правителството на Швейцария  с цел опазване на околната среда от вредни и опасни отпадъци.  В строителствто са инвестирани държавни и общински средства. Според приблизителните данни в сградите и съоръженията досега са вложени над 15 млн. лв.

През януари 2019 г.  на „Инсинератор – Пловдив“ ЕООД  по молба на  неговия управител и с решение на Общинския съвет беше отпуснат заем в размер на 50 000 лв. От предложението на заместник – кмета  за предното финансиране на предприятието става ясно, че тези средства не са възстановени в бюджета.

Междувременно  в  предишния мандат  на  Дончо Кацарев  беше разрешено  да  води преговори за два банкови кредита – веднъж за 6 млн. лв. и втори път за 2 млн лв., с цел Инсталацията да бъде въведена в експлоатация и да се разкрие допълнително производство – за изгаряне на стари автомобилни гуми.

До този момент няма яснота, какво е направено. Затова Евелин Парасков настоява  управителят на „Инсинератор Пловдив“ ЕООД да информира Общинския съвет какъв е резултатът на преговорите, за какво е изразходван бюджетния заем, каква дейност се извършва в предприятието и кога Инсталацията ще заработи. 

1 2

Подобни статии

Top