Евелин Парасков: Не искаме да влизаме в лобистки скандали  за КОЦ - DC news

Евелин Парасков: Не искаме да влизаме в лобистки скандали  за КОЦ

Вижте позицията на „Съюз за Пловдив“!

„Позицията на „Съюз за Пловдив“ по повод на избора на управител на КОЦ – Пловдив  си остава непроменена – ние няма да си позволим да даваме оценка на качествата на който и да е участник и няма да допуснем противопоставянето на един професионалист срещу друг.“ Така председателят на групата Евелин Парасков коментира развихрилите се в последно време скандали  около конкурса за шеф на  болницата и класирането, предложено от комисията за гласуване в Общинския съвет.

Парасков напомня, че съветниците от „Съюз за Пловдив“  досега никога не са били допускани да участват в комисия по избор на управител на здравно заведение, включително и за КОЦ – Пловдив. Всички становища, които до този момент е предлагала  групата,  се отнасят за повишаване на нивото на  здравеопазването, но не и до лобиране за един или друг ръководител и кандидат за управител на търговски дружества.

Евелин Парасков пита дали  сигналът за нарушения, подаден от  директора на дирекция по здравеопазване, е внесен до комисията и разгледан, преди да се вземе решение за оценяване и класиране на кандидатите?

Именно комисията по избор е органът, който гарантира законното провеждане на конкурса. Преди да бъдат изслушвани кандидатите, е редно да бъдат изслушани членовете на комисията и да се знае тяхното становище“, счита Евелин Парасков

Подобни статии

Top