EVN изчисли: Пловдивчани плащат средно 55 лв. за ток и топла вода

Пловдивчани плащат срещно по 55 лв. за ток и топла вода

Средната стойност на фактурите за битови клиенти на EVN България Топлофикация в Пловдив за отоплителния сезон от ноември 2013 до април 2014 г. е 55.28 лв. с ДДС за отопление и топла вода. Клиентите на дружеството вече могат да заплащат своите фактури, след като фирмите за топлинно счетоводство предадоха на EVN България Топлофикация изравнителните сметки за сезон 2013/2014.

Данните показват, че са налице изравнителни сметки както с положителен знак, така и такива с отрицателен знак, т.е балансът по потреблението на клиента може да бъде на плюс или на минус. Общо 10 063 клиенти имат отрицателни изравнителни сметки, т.е. те имат суми за получаване, а 10 452 клиенти имат положителни изравнителни сметки, т.е. те имат суми за доплащане. В тези бройки не влизат клиентите на дружеството, които са избрали предимствата на дистанционното отчитане, тъй като то не изисква изготвяне на изравнителни фактури в края на сезона, защото клиентите получават ежемесечни сметки без прогнозни дялове.

Клиентите с изравнителни сметки получават съответно кредитно (при отрицателен баланс) или дебитно (при положителен баланс) известие на база изравнителните сметки. Заедно с известията за изравнителните сметки клиентите получават и фактура за потреблението на битова гореща вода през месец юли. Безлихвеният срок за заплащане на изравнителните сметки е 01.09.2014 г.

Сумите за получаване от изравнителните сметки ще бъдат добавени към баланса на текущото задължение на клиента за конкретната измервателна точка номер (ИТН). Остатъкът от сумите за получаване могат да останат за погасяване на бъдещи задължения. Друга възможност е клиентът да заяви превод на сумата, чрез попълване на декларация в EVN Офис, в която да посочи банкова сметка, по която да му бъдат преведени парите. Детайлната информация по изравнителните сметки клиентите могат да получат от обслужващата ги фирма за топлинно счетоводство.

Заедно с изравнителните фактури клиентите на EVN България Топлофикация в Пловдив ще получат и информация относно промените в Наредбата за топлоснабдяване в сила от 1 юни 2014 г. В допълнение клиентите ще намерят и детайлна информация за предимствата на дистанционния отчет на уредите за дялово разпределение в имотите и кои са основните стъпки за преминаване към този вид отчитане.

EVN България Топлофикация напомня, че Пловдив е единственият град в България, където клиентите на централно топлоснабдяване могат да ползват под наем уреди за дялово разпределение с дистанционен отчет и радиоводомери. По този начин не се утежнява семейният бюджет на клиентите, като не е необходимо да заплащат наведнъж новите уреди, а в същото време получават всички предимства на дистанционния отчет – ежемесечнo отчитане и сметки с реалното потребление без прогнозни дялове; отчет без влизане на отчетник в имота и необходимост от насрочване на посещение в уречен ден и час. Цената за използването на уред за дялово разпределение с дистанционен отчет под наем на месец е 1,20 лева с ДДС с включени демонтаж на стар уред, монтаж и програмиране на новия уред, месечен дистанционен отчет и ежемесечна сметка. Цената за използването на водомер с дистанционно отчитане под наем на месец е 2,40 лева с ДДС с включен демонтаж на стар уред, монтаж и пломбиране и програмиране на новия радиоводомер, месечен дистанционен отчет и ежемесечна сметка. В цената на наема за разпределителните устройства и водомерите е включена техническата им поддръжка за срока на договора, включително и задължителната метрологична проверка на водомерите след 5 годишен период на експлоатация. Няма предвидена неустойка за клиентите, които желаят да сменят фирмата за дялово разпределение и да прекратят предсрочно договора си за наем.

 

 

 

Подобни статии

Top