EVN иска 6,8% увеличение на парното и около 3% – на тока от юли

Днес, 31.03.2016 г., следвайки процедурата, дружествата от групата на EVN България внесоха в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) своите заявления за цени на електро- и топлоенергия за своите клиенти през следващия ценови период юли 2016 г. – юни 2017 г.

Няма промяна в параметрите на заявлението за цени на електроенергията за битови клиенти в  Югоизточна България спрямо вече обявените от компанията на 29.02.2016 г. Според него е необходима промяна на дневната тарифа с 2,3% и на нощната тарифа с 3,5%. Заявлението за цени на електроенергия отразяват необходимите средства за развитие и поддръжка на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България през следващия ценови период и разходите за обслужване на над 1,5 милиона битови клиенти.

Заявлението за цени на EVN България Топлофикация подкрепя намаляването на кроссубсидирането между цените на електрическата енергия, произведена по високоефективен начин и цените на топлинната енергия и прилагането на икономически обоснована норма на възвръщаемост. Заявлението отразява промените от началото на годината, според които НЕК вече изкупува високоефективно произведената енергия на база месечни сертификати.  Компанията залага 5.7% увеличение на преференциалната цена на  електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин, от 171 лв./МВтч (без ДДС) на 180,75 лв./МВтч (без ДДС).

Цената на топлоенергията за клиентите на компанията в Пловдив се предвижда да се увеличи от юли 2016 г. с 6.8%: от 68,85 лв./МВтч (без ДДС) на 73,55 лв./МВтч (без ДДС). Заявлението се базира на прогнозната цена на природния газ, съгласно предложение от 11.03.2016г. на „Булгаргаз“ ЕАД за цена в размер на 312,21 лв./н.м.куб. (без ДДС и акциз).

Компанията напомня, че през 2015 г. бяха направени съществени промени в Закона за енергетика, пряко свързани с дейността на дружествата от топлофикационния сектор и имащи отражение върху финансовата рамка на осъществяване на лицензионните дейности.

Подобни статии

Top