EVN няма да прекъсне абонатите от Родопите при закъснения с плащането

Поради настъпилата на 07.03.2015 г. аварийна обстановка, оставила без достъп и електрозахранване част от клиентите на EVN България в Родопите и околността, компанията предприе мерки тези клиенти да не бъдат прекъсвани през настоящата седмица, в случай че не успеят да спазят редовните срокове за плащане на консумирана електроенергия.

Компанията отчита обективната невъзможност за достъп до каси или друг начин за плащане на потребената електроенергия за клиентите в тези райони, които бяха с прекъснато захранване и липса на достъп поради лошите метеорологични условия.

За всички други клиенти на EVN България в останалата част на Югоизточна България, продължават да са в сила редовните срокове за плащане на консумирана електроенергия и срокове за прекъсване. EVN България напомня, че официалните срокове за заплащане на консумирана електроенергия са:

– от 1-во до 15-то число на месеца за клиентите от I група
– от 11-то до 25-то число на месеца за клиентите от II група.

Заради лошите метеорологични условия за част от клиентите в засегнатите области се наложи и временна еднократна промяна на редовните графици на отчитане на потребената електроенергия. Причината е невъзможността на отчетниците на EVN България да стигнат до измервателните точки, което наложи временна реорганизация на схемата и сроковете за отчет на електромерите.

Така за някои от клиентите в Родопите ще се получи еднократна разлика с нормативно установените 31 дни за отчет: за едни клиенти отчитането може да е за по-кратък период, а за други по-дълъг в зависимост от конкретното местоположение на измервателната точка и кога е бил осигурен достъп до нея след почистване на пътищата.

Целта е при следващото отчитане по редовен график, когато ще бъде възстановен безпрепятственият достъп до измервателните точки, да се гарантира спазването на нормативно определения срок на отчитане и да се възстанови нормалният ритъм на отчет до 31 дни.

Освен във всеки касов бон и фактура, клиентите могат да получат информация за датите на отчет и сроковете за заплащане на потребената електроенергия и на денонощния телефон за информация на дружеството – 0700 1 7777.

Допълнително всички клиенти могат да заявят получаване на безплатни известия по SMS или имейл за наличие на просрочени неплатени задължения, заради които предстои прекъсване на електрозахранването.

Известяването се получава най-малко 3 дни преди прекъсването, което значително намалява риска от пропускане на сроковете за плащане и свързаното с това прекъсване на захранването. Досега над 45 500 клиенти са заявили да получават SMS или имейл известявания.

Подобни статии

Top