EVN: Общите условия продължават да действат

По повод обявена днес в медиите от Сдружението за правна помощ на потребителите гр. Пловдив информация за съдебно решение на Пловдивски апелативен съд (ПАС) по повод Общите условия на “EВН България Електроснабдяване” EAД, дружеството би искало да уточни следното с цел коректна информация до клиентите и обществеността:

На първо място Общите условия на “EВН България Електроснабдяване” EAД продължават да действат във вида, в който съществуват към момента. На второ място уточняваме, че това не е окончателно решение по казуса, тъй като, както е записано и в самото Решение, то подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд (ВКС) в едномесечен срок от официалното му съобщаване на страните, което предстои. Вярвайки в своите аргументи, „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД ще се възползва от правото си да обжалва решението пред горна инстанция.

С цел избягване на заблуждение на нашите клиенти от некоректно поднесена информация бихме искали още веднъж да уточним, че Общите условия на “EВН България Електроснабдяване” EAД са действащи към днешна дата и се прилагат като нормативен документ, одобрен от контролиращия държавен орган – Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

 

 

 

Подобни статии

Top