EVN отчете 77 675 мегаватчаса за Коледа

Върховото натоварване е било на 24 декември, сочат данните

77 675 мегаватчаса електроенергия са изразходвали клиентите на EVN за коледните празници, показват оперативните данни на дръжеството. Тези стойности, обаче, са по-ниски спрямо общото потребление през 2018 година, когато са консумирани общо 85 044 MWh.

Върховият товар по електроразпределителната мрежа е регистриран на 24 декември- 1 433 MW. Върховият товар за този период на 2018 г. също е регистриран на 24 декември и е бил 1 525 MW (мегавата).

Посочените диспечерски данни не могат да се отнесат автоматично към всеки отделен случай, тъй като консумацията при всеки клиент е индивидуална. Традиционно месец декември се характеризира с повишена консумация на електроенергия спрямо ноември. Тази тенденция е по-изразена по време на коледните и новогодишни празнични и почивни дни. През зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат редица фактори:

–           индивидуален режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство;

–           използва ли се в имота електроенергия за отопление;

–           външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%;

–           брой помещения в жилището, които се отопляват;

–           състояние на жилищната сграда/имот – налице ли са енергийноефективни мерки;

–           вид и брой на използваните електроуреди и техният клас на енергийна ефективност.

Подобни статии

Top