ЕВН преди началото на отоплителния сезон: Край на ремонтите по инсталациите в сградите

EVN Топлофикация с полезни съвети към клиентите си в Пловдив преди началото на отоплителния сезон

С наближаването на новия отоплителен сезон EVN Топлофикация продължава информационната си кампания за клиентите в Пловдив. Целта е клиентите да използват в пълна степен удобствата на централното топлоснабдяване.

EVN Топлофикация съветва клиентите си да изберат дистанционния отчет на уредите за дялово разпределение в имотите. Неговите предимства за клиентите са безспорни:

·        ежемесечнo отчитане и сметки с реалното потребление, като отпадат прогнозни дялове

·        отпадат изравнителните сметки

·        без влизане в имотите за отчитане

·        ясни и разбираеми фактури

·        намаляване на възможността за неправомерно използване на енергия

·        без първоначална инвестиция за закупуване на уредите

·        сключване на индивидуални договори: Клиент – EVN Топлофикация – ФДР (фирма за дялово разпределение).

Решението за вида отчет се взима на Oбщо събрание на етажната собственост с мнозинство от над 50 % от собствеността на сградата, след което протоколът с решението се представя в обслужващата ФДР (фирма за дялово разпределение) или в EVN офис. При смяна на обслужващата ФДР е необходимо мнозинство от поне 67 % от собствеността на сградата.

Приключване с ремонтите по отоплителните инсталации в сградите

Необходимо клиентите да приключат с извършването на ремонти по отоплителните инсталации, за да се избегнат течове и наводнения. EVN Топлофикация предлага над 50 вида технически услуги, например: отстраняване на течове по вътрешната инсталация, подмяна на радиатори и др. 

1 2

Подобни статии

Top