EVN възстанови 1 млн. лева на своите клиенти 

EVN

Дружеството приключва възстановяването на суми заради по-ниската цена на природния газ за минал период

EVN Топлофикация – Пловдив приключи издаването на изравнителни фактури за сезон 2019/20 г., с което приключва процеса по възстановяване на суми за своите клиенти заради по-ниската цена на природния газ за минал период и определената нова цена на топлинната енергия от КЕВР. Съгласно решение на КЕВР от 10 юни 2020 г. цената на топлината енергия за клиенти на EVN Топлофикация бе намалена с 5,76% със задна дата за периода 1 юли 2019 – 30 март 2020 г. Така цената на мегаватчас топлинна енергия за този период бе намалена от 97,58 лв./ без ДДС на 91,96 лв. без ДДС, съобщиха от дружеството.

Всеки клиент получава към фактурата си т.нар. кредитно известие или дебитно известие с подробна справка за изчислената сума за възстановяване съобразно потребеното количество топлинна енергия. Сумата за възстановяване е посочена със знак минус. EVN Топлофикация възстанови общо 1 млн. лв. на своите клиенти в Пловдив, като този процес стартира първо при клиентите с ежемесечен и дистанционен отчет:

През юли бяха издадени 24 785 кредитни – дебитни известия към клиенти с месечен и дистанционен отчет на уредите за дялово разпределение за 800 000 лв. Тези клиенти са общо 83% от всички клиенти на дружеството в Пловдив.

През септември бяха издадени 9 926 кредитни – дебитни известия за 200 000 лева за изравнителните сметки за клиентите на сезонен (годишен) отчет. Тези клиенти получиха корекции в две изравнителни фактури, които обхващат целия период 01.07.2019 – 04.2020 г.

Следвайки разпоредбите на Закона за енергетика EVN Топлофикация изчисли сумите за възстановяване към своите клиенти, като те се приспадат от следващите им фактури за топлинна енергия и не се изплащат в брой. При суми, които са по-големи от дължимата сума по издадената фактура, приспадането продължава до изчерпване на размера на намалението.

Съгласно нормативните изисквания EVN Топлофикация възстанови също и средства във фонд „Сигурност на електроенергийната система“. EVN Топлофикация спази изискванията на процедурата за възстановяването на сумите, като същевременно информира редовно своите клиенти и партньори – чрез индивидуални писма, съобщения, информация в денонощния телефонен център, регулярни контакти с обслужващите търговци за дялово разпределение (ТДР), както и чрез обслужване по сгради и райони в Пловдив.

Дружеството обслужва 30 000 домакинства и бизнес клиенти в Пловдив.

Подобни статии

Top