Евронагласи: Климатът оглави списъка с приоритетите в ЕС

За първи път в проучване на Евробарометър гражданите заявяват, че изменението на климата трябва да бъде основен приоритет

Борбата с изменението на климата трябва да бъде основен приоритет за Европейския парламент. Това оказва ново проучване на Евробарометър, поръчано от Европарламента и проведено през месец октомври. Климатичните промени вече бяха посочени като един от водещите стимули за това гражданите да гласуват на европейските избори през май, особено що се отнася до младите хора.

Друг важен момент е, че за първи път гражданите поставят климата на първо място в списъка с приоритети за ЕС – общо 32% от европейците смятат, че това е най-важният проблем, на който членовете на Европейския парламент трябва да обърнат внимание. Това е най-често посочваният отговор в 11 държави членки, особено сред респондентите в Швеция (62%), Дания (50%) и Холандия (46%). Изменението на климата е следвано от замърсяването на въздуха, замърсяването на моретата и океаните, обезлесяването и нарастващото количество отпадъци.

За 52% от българите замърсяването на въздуха е посочено като основен проблем, свързан с околната среда.

През изминалата година протестите на младежите мобилизираха милиони хора в ЕС и в световен мащаб. Новото проучване на Евробарометър показва, че близо 60% от европейските граждани са уверени или убедени, че протестите, водени от младите хора, имат пряко влияние върху политиката както на национално, така и на европейско ниво. В Ирландия (74%), Швеция (71%) и Кипър (70%) е най-голям делът на гражданите, които вярват, че протестите ще доведат до предприемане на политически мерки на европейско ниво в сравнение с 42% от гражданите в Чехия и 47% от гражданите на Обединеното кралство.

53% от българите смятат, че протестите ще доведат до предприемане на мерки на европейско ниво, докато 38% от българските респонденти вярват, че това ще се случи на национално ниво.

Настоящото проучване на Евробарометър е проведено между 8 и 22 октомври 2019 г. чрез пряко стандартизирано интервю сред 27 607 граждани на ЕС над 15-годишна възраст от всички 28 държави членки.

Подобни статии

Top