ЕП не отстъпва, иска незабавна ратификация на Истанбулската конвенция от всички

Седем държави-членки са я подписали, но не са я признали. Сред тях е и България

Всички държави членки на ЕС да ратифицират Истанбулската конвенция поиска Европарламента. В тази връзка днес евродепутатите гласуваха резолюция с 500 гласа „за“, 91 гласа „против“ и 50 гласа „въздържал се“. С нея настояват Съветът на ЕС незабавно да приключи процеса по ратифициране на Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени – т.н. Истанбулска конвенция.

Документът е насочен към седемте държави, които са я подписали, но още не са я ратифицирали – България, Литва, Латвия, Обединеното кралство, Словакия, Унгария и Чехия – и ги призовава да го направят без отлагане. Евродепутатите осъдиха и атаките срещу Конвенцията в някои страни, които са основани на умишлено неправилно тълкуване и невярно представяне на нейното съдържанието пред обществото. Освен това ЕП потвърди позицията си в подкрепа на целевото заделяне на 193,5 млн. евро за дейности за предотвратяване и борба с основаното на пола насилие в рамките на програмата „Права и ценности“ на ЕС.

Факти:

Истанбулската конвенция, приета от Съвета на Европа през 2011 г., влезе в сила през 2014 г. и бе подписана от ЕС през юни 2017 г. Тя е първият международен правно обвързващ инструмент по въпроса – държавите, които са я ратифицирали, трябва да спазват изчерпателни, правнообвързващи стандарти за превенция на основаното на пола насилие, защита на жертвите и наказание на извършителите. Според допитване на Агенцията на ЕС за основаните права от 2014 г. всяка трета жена в ЕС е била жертва на физическо или сексуално насилие след 15-годишна възраст. 55% от жените са се сблъсквали с поне една форма на сексуален тормоз, 11% за били жертви на кибертормоз. Една от двадесет жени е била изнасилена.

Подобни статии

Top