Федерацията разреши на Станилия Стаменова спешна картотека в СККК "Георги Демирев" - DC news

Федерацията разреши на Станилия Стаменова спешна картотека в СККК „Георги Демирев“

Русенският клуб ще изготви нова индивидуална тренировъчна програма за световната и европейска шампионка на 200 м едноместно кану, тя ще получи и необходимото финансиране

БФКану-Каяк прие изменение на Наредбата за 2021 година, с което даде възможност на световната и европейска шампионка на 200 метра едноместно кану Станилия Стаменова да бъде картотекирана като състезател на СККК „Георги Демирев“ по облекчена процедура.

Централата изпрати официално до министъра на младежта и спорта Красен Кралев решенията от днешното заседание на Управителния съвет относно казуса със Станилия Стаменова.

УВАЖАЕМИ Г-Н КРАЛЕВ,

Във връзка с горецитираното писмо Ви информирам, че на Управителния съвет (УС) са взети следните решения относно Станилия Стаменова:

1. УС на БФКану-каяк прие изменение на Наредба 2021 година, с което даде възможност Станилия Стаменова да бъде картотекирана като състезател на СККК „Георги Демирев“ по облекчена процедура, касаеща национални състезатели, включени в Програмата за „Олимпийска подготовка“ в година, в която се провеждат Олимпийски игри.

2. Ще се уведоми СККК „Георги Демирев“, в който Станилия Стаменова желае да бъде картотекирана, да предостави необходимите документи за изготвяне на картотеката.

3. Ще се уведоми СККК „Георги Демирев“ да предостави нова индивидуална тренировъчна програма за Станилия Стаменова за 2021 година.

Решенията са подписани от изпълнителния директор на федерация Ивелина Петрова.

Подобни статии

Top