Филиалът на ТУ в Пловдив откри учебната година

Открива се нова специалност по искане на Тракия икономическа зона

400 бъдещи инженери от 32-я випуск на Техническия университет – филиал Пловдив днес започват учебни занятия по избраните от тях 12 бакалавърски специалности във вуза.

И през тази година най-силна е конкуренцията за влизане в „Компютърни системи и технологии“, където над петима кандидати се състезаваха за едно студентско място.

„Нарастващият интерес към инженерната професия и качеството на обучението при нас ни позволиха да  постигнем много добро изпълнение на държавната поръчка за прием през академичната  2018/2019 година. Конкуренцията между кандидат-студентите се отрази и върху приемния бал, който е по-висок в сравнение миналата година“, каза проф. д-р Въльо Николов, директор на Техническия университет – филиал Пловдив. Растящият авторитет на висшето учебно заведение се потвърждава и от приема на чуждестранни студенти през тази учебна година. За първи път тук ще учи запорожки българин. С български корени са и новоприетите студенти от Гърция, Турция и Сърбия.

„Обратната информация, която получаваме от чуждестранните ни студенти е, че след завършване на висшето си образование те са конкурентоспособни на пазара на труда в своите страни, а част от тях остават да работят в България с много добро заплащане“, каза проф. Николов.

В отговор на бизнеса

През академичната 2018/2019 година Техническият университет – филиал Пловдив разкрива нова магистърска специалност, договорена с индустриалците от Тракия икономическа зона.

„Идеята за специалност „Индустриална електроника“ дойде след разговори с представители на бизнеса. Пред нас стоеше въпросът: какво е общото в промишлените предприятия на Тракия икономическа зона. Знаем, че производствата са разнородни, така че инженерите, които ще готвим трябва да са с по-широка специализация. Съвременният инженер в промишленото предприятие по необходимост трябва да познава, както неговото енергийно, така и електростопанството, да знае средства за автоматизация – от контролери, през манипулатори и роботи. И най-сетне – инженерът трябва да познава съвременните електронни устройства. В този по-широк спектър от инженерни науки ще обучаваме бъдещите магистри  по „Индустриална електроника“ – каза доц. Георги Ганев, заместник декан на Факултета по Електроника и автоматика в Техническия университет – филиал Пловдив.

Обучението по новата специалност е само задочно и ще се провежда само в събота и неделя. Целта е в „Индустриална електроника“ да се запишат мотивирани работещи специалисти, които искат да разширят инженерните си познания. Доцент Ганев допълни, че приемът по новата специалност не е само за инженерни кадри. „На завършилите други специалности даваме допълнително инженерна подготовка с добавени два или три семестъра обучение„, обясни той.

„За нас беше ценен опит да изградим учебната програма по „Индустриална електроника“ заедно с представители на предприятия от Тракия икономическа зона. Така бъдещите инженери ще бъдат достатъчно добре подготвени за нуждите на производствата, в които работят. От предварителните разговори научихме също, че предприятията са склонни да инвестират и да заплатят обучението на своите студенти“,  коментира проф. Николов.

Втора лаборатория по роботика

Друга насока на инвестициите на бизнеса във висшето инженерно образование са безвъзмездно предоставяните високотехнологични средства за обучение на студентите. През новата учебна година в Техническия университет – филиал Пловдив, ще бъде открита втора лаборатория по роботика, която е дар от българска фирма. В нея бъдещите инженери ще се обучават да работят и програмират промишлени роботи. Целта на дарителите е не само да дадат силен старт в роботиката на всички бъдещи инженери, но и да имат подготвени кадри за работа с роботи.

Подобни статии

Top