Филолозите на ПУ „Паисий Хилендарски“ откриват 25-а юбилейна конференция за студенти и докторанти - DC news

Филолозите на ПУ „Паисий Хилендарски“ откриват 25-а юбилейна конференция за студенти и докторанти

Участие във форума са заявили над 60 студенти и докторанти

Двадесет и петата юбилейна национална конференция за студенти и докторанти с международно участие „Заветът на словото“ ще бъде открита от 10:00 часа в 8-а аудитория на Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Събитието е посветено на 50-годишнината на филологиите във висшето училище и се организира от Филологическия факултет в ПУ и Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов“.

Участие във форума са заявили над 60 студенти и докторанти от различни български и чуждестранни висши училища, сред които СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ШУ „Еп. Константин Преславски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Тракийски университет в Стара Загора, Белградски университет, Университетът в Крагуевац – Сърбия и Санктпетербургски държавен университет.

Конференцията ще се проведе в рамките на два дни – 18 и 19 май 2023 г. в присъствен формат, а за някои от чуждестранните участници и в дистанционен.

Обособени са две работни секции – по литературознание и по езикознание. След приключване на заседанията през първия ден е предвиден празничен концерт в Учебния театър на ПУ.

Награждаването на отличените участници ще се състои на 19 май от 16:00 ч. в 6-а аудитория на тържествена церемония, където ще бъде представен брой 5 от Годишника „Verba iuvenium“, включващ текстовете на докторантите и на отличените студенти от XXIV-то издание на конференцията през 2022 г.

Подобни статии

Top