Финансират 19 културни проекта с 818 хил. лв., вкарват ги в Културния календар

Други 9 проекта остават в резервите, а 7 изобщо не получават финансиране

19 проекта са одобрени, получават финансиране и ще бъдат включени в Календара на културните събития на община Пловдив за 2020 година, съобщиха от общинската администрация. Други 9 проекта са включени като резервни и също ще получат финансиране, ако някой от одобрените 19 не се осъществи. Това става ясно от списъка с класираните проектни предложения от комисията, назначена със заповед на кмета за оценка на проекти по Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събитя на община Пловдив за 2020 година. 7 проекта пък изобщо не са класирани.

Ето какво още съобщават от общината:

Община Пловдив съобщава, че във връзка с чл.5, ал.2 и ал.3, т.1 от Наредбата за финансиране на инициативи в сферата на културата и параметрите на бюджета за културни дейности през 2019 г., Комисията, назначена със заповед № 19ОА2128/04.09.2019г. на Кмета на община Пловдив, взе решение по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ да бъде  разпределена сумата от 818 125 лв.

Списъкът на класираните проекти завършва с изчерпване на определената сума.  В съответствие с разпоредбите на чл.13, ал.4 комисията изготви и списък на резерви, като в него са включени проекти, събрали изискуемия минимум от 35 точки.

Проектите с по-малко от 35 точки не са включени в крайното класиране.

Кандидатите за финансиране, чиито проекти са включени в списъка с класираните, но комисията е направила редукция на определени разходи по бюджетни дейности, са длъжни  в двуседмичен срок до 17.15 ч. на 18 ноември 2019г. (понеделник) писмено да потвърдят пред комисията, че ще реализират проекта, съобразно новите финансови условия и да представят актуализиран бюджет.

Писменото потвърждение и бюджетът  може да бъдат входирани на хартиен носител в деловодството на Община Пловдив   ( пл. „Ст. Стамболов“№1) или подадени  на  електронен адрес: culture@plovdiv.bg, ако са подписани с електронен подпис.

При отказ на някой от класираните кандидати ще бъде предложено финансиране на проекти от Списъка с резерви по реда на класиране при определените от комисията финансови условия.

Одобрените проекти ще бъдат включени в Календара на културните събития на Община Пловдив за 2020г., който ще бъде внесен за утвърждаване от Общински съвет – Пловдив.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Таблицата с резултатите и текста са публикувани на сайта на община Пловдив – в раздел „Култура“, в раздел „Обяви и съобщения“ и отделно в рубриката „Актуално“.

Подобни статии

Top