Финансират 482 работни места в 18-те общини на областта по програмата за заетост - DC news

Финансират 482 работни места в 18-те общини на областта по програмата за заетост

Регионалната програма за заетост на област Пловдив за 2022 г. е с 4 пъти по-голям бюджет

Четири пъти по-голям бюджет в сравнение с предходния период получава тази година регионалната програма за заетостта към Областния съвет за развитие на област Пловдив.

Сумата, определена от Министерството на труда и социалната политика за област Пловдив е 2 595 717 лева, като това ще осигури финансирането на 482 работни места при средно възнаграждение от 897,55 лева на работник месечно. Средствата включват и осигуровки за сметка на работодателя, както и добавки за клас прослужено време.

Това стана ясно на проведеното заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Пловдив. Заседанието беше открито от зам.-областния управител Николай Василев.

„Комисията ще обсъди и приеме Регионалната програма за заетост на област Пловдив за 2022 г. Важно е да се отбележи, че тази година разполагаме с четири пъти по-голям бюджет от предходната. Предвидената сума за нашата област е над 2 милиона, това си е голяма новина.“, подчерта зам.-областният управител Николай Василев в началото на заседанието.

Програмата ще стартира на 10.06.2022 г. и ще приключи на 09.12.2022 г., като през този 6-месечен срок наетите лица ще работят на пълно работно време. Въпреки кратките срокове, ресорната работна група вече е направила оценка и подбор и Регионалната програма за заетост на областта ще бъде изпратена до Министерството на труда и социалната политика до 20.05.2022 г.

Общият размер на финансовите средства за област Пловдив е разпределен пропорционално между 18-те общини на територията й, в съответствие с относителния дял на получената обща оценка, според критериите.

Карлово – 80

Садово – 43

Асеновград – 50

Раковски-  20

Първомай- 29

Кричим- 30

Пловдив- 25

Брезово-20

„Марица“- 30

„Родопи“- 25

Стамболийски- 30

Хисаря- 20

Калояново-  15

Перущица-  15

Куклен- 15

Съединение – 10

Сопот – 20

Лъки – 5

Top