Фирма за производство на хартия в Стамболийски отнесе 50 бона глоба от екоинспекцията

Производител от Стамболийски е глобен за установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни.

154 проверки извърши РИОСВ – Пловдив през ноември 2018 г. Близо 40 % от тях са извънредни. На фирмите са дадени 60 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Съставени са 11 акта за административни нередности, от които 5 са за неизпълнение на предписания. Издадени са 7 наказателни постановления, с които на фирми са наложени санкции и глоби в размер на 66 000 лв. Най-голямата от тях е на производител от Стамболийски за установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни. Тя е в размер на 50 000 лв.

Екоинспекцията е наложила текуща месечна санкция на „Би Ей Глас България“ АД за наднормени замърсявания на въздуха в размер на 868,19 лв.

При проверката е установено, че предприятието изпуска отпадъчни газове от ванна пещ с концентрации по показател азотни оксиди над емисионната норма, определена в комплексното разрешително.

Съставени са 4 акта на компании, които нарушават предписанията на екоинспекцията за опазване чистотата на въздуха.

Събраните суми от санкции и глоби през месеца са на стойност 34 826 лева. Една трета от събраните средства – 12 291 лв., са преведени на общините, в които са позиционирани обекти-замърсители на околната среда.

Най-голямата сума е за община Садово –  4 207 лв., следвана от Пловдив – 3 088 лв.

и Карлово – 1 919 лв. Тези средства трябва да бъдат използвани от местните администрации за екологични проекти.

Извършени са проверки на 7 защитени територии и зони в областта, като не са установени нарушения на режима, определен със заповедите за обявяването им и Закона за защитените територии.

1 2

Подобни статии

Top