Фирмите без дейност вече не подават декларации в НАП

От 1 януари отпадна задължението на юридическите лица, които не са упражнявали дейност през 2017 г., да подават годишна данъчна декларация в НАП и годишен отчет за дейността в Националния статистически институт, припомнят от Агенцията по приходите.

Остава ангажимента им в срок до 31 март да подадат декларация съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството в Агенцията по вписвания, с която информират, че не са развивали дейност. Като не подаването и ще бъде санкционирано от НАП.

Започна плащането на данъците за 2018-та

Дружествата с дейност през 2017 г. подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО) в НАП до 2 април, тъй като 31 март е събота. Подаването и задължително трябва да е по електронен път, подписана с електронен подпис. 9638 дружества от Пловдив вече са подали своите годишни данъчни декларации.

От Агенцията напомнят, за промяната в срока за подаване на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), изготвяна по образец за изплатени доходи различни от доходи по трудови правоотношения, че срокът е до 15 март.

Тази справка се подава от Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи.

Това ще даде възможност чрез е-услугите на НАП, физическите лица да проверят преди да е изтекъл срокът за подаване на данъчни декларации, какви доходи от хонорари, наеми, дивиденти и други, различни от заплата са получили, което значително ще ги облекчи.

Подобни статии

Top