Фондация „Джендър алтернативи“ отчита проект за превенция на домашното насилие

Отчитане на постигнатите резултати по проект „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие и мониторинг по приложението на ЗЗДН“

Заключителна пресконференция по Проект „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие и мониторинг по приложението на ЗЗДН“. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. 93-00-158/21.05.2019г., сключен с Министерство на правосъдието.

Домашното насилие е широко разпространен проблем в България. Той засяга основно правата на жените и децата, които, бидейки уязвими групи лица, често не получават адекватна защита.

Дейностите бяха фокусирани върху  ефективна защита на правата и интересите на пострадалите чрез предоставянето на интердисциплинарни услуги – юридически и психо-социални консултации; ефективна работа с извършителите на домашно насилие в рамките на програма по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН; мониторинг на приложението на ЗЗДН; подобряване на уменията на прилагащите ЗЗДН и координиране на тяхната работа.

В пресконференцията ще участват адв. Милена Кадиева – експерт по проекта, Любомира Цъцарова – консултант в Консултативния център за подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие и Рада Еленкова-Рашева – ръководител проект.

Подобни статии

Top