Фондация „Пловдив 2019“ отваря кризисен фонд за подкрепа на независимите пловдивски творци

Независимите пловдивски творци могат да кандидатстват за еднократна безвъзмездна помощ от 1000 лева за покриване на техни основни разходи и нужди

Във връзка с извънредното положение в държавата и с кризата, породена от пандемията COVID-19, фондация „Пловдив 2019“ в сътрудничество с отдел „Култура“ на Община Пловдив обявява Кризисен фонд за подкрепа на независимите пловдивски творци. Независимите пловдивски творци от всички сфери на културата могат да кандидатстват за еднократна безвъзмездна помощ от 1000 лева за покриване на техни основни разходи и нужди в месеците на извънредното положение.

С обявяването на фонда фондация „Пловдив 2019“ и Община Пловдив инициират кампания сред представителите на креативните индустрии и на местния бизнес за набиране на допълнителни средства, с които този фонд да се захранва периодично и да се осигури подпомагането на по-голям брой артисти и творци в столицата на културата.

Активната проява на солидарност и подкрепа между малките и големите културни институции и бизнеса е от решаващо значение в този кризисен момент. Нелекото отстояване на мотото „Заедно“ отново е на изпитание.

Кризисният фонд за подкрепа на независими пловдивски творци и артисти в условията на извънредна ситуация и борбата с вируса COVID-19 ще бъде управляван и финансиран от Фондация „Пловдив 2019“. При учредяването му, фондът ще разполага със сумата от 100 хиляди лева, като в подкрепа на каузата ще се търси и спомоществователството на пловдивския бизнес.

Процедурата ще бъде обявена на сайта на фондация „Пловдив 2019“.

Независимите творци ще кандидатстват за подпомагане само онлайн. Жури ще разглежда постъпилите молби на всеки две седмици, а средствата ще се привеждат директно по банка.

1 2

Подобни статии

Top