Фонтанът с пеликаните ще посинее заради глобалната инициатива „Синьо сърце“

Инициативата „Синьо сърце“ е посветена на Международния ден за борба с трафика на хора – 30 юли

За поредна година Местната комисия за борба с трафика на хора в Пловдив, съвместно с Български Червен кръст – Пловдив се присъединяват към глобалната инициатива „Синьо сърце“ („Blue Heart Campaign”), организирана по случай отбелязването на 30 юли – Международния ден за борба с трафика на хора.

Кампанията предвижда предприемането на различни превантивни дейности, включващи разнообразни инструменти за въздействие върху обществеността, включително и чрез интернет, които целят да се повиши разпознаваемостта по проблема.

На 30 юли с подкрепата на Община Пловдив, водата в емблематичния фонтан с пеликаните

пред сградата на общинската администрация на пл. „Стефан Стамболов“ 1 ще бъде оцветена в син цвят, символ на кампанията, а доброволци в непосредствена близост ще разпространяват информационни материали по темата.

Трафикът на хора е престъпление, което експлоатира жени, деца и мъже за многобройни цели. Според Международната организация на труда 21 милиона души са жертви на принудителен труд в световен мащаб. Тази оценка включва и жертви на трафик на хора за трудова и сексуална експлоатация.

Всяка страна по света е засегната от трафика на хора, независимо дали е страна на произход,

транзит или дестинация за жертви. Почти една трета от всички жертви на трафик на хора по света са деца, а жените и момичетата съставляват 71% от жертвите, се посочва в доклад на ООН.

1 2

Подобни статии

Top