Форум за книжовното наследство в Пловдивската библиотека

На 7 и 8 юни в Пловдив ще се проведе XXVIII национална конференция на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) на тема „Българското книжовно наследство – част от европейското културно наследство“.

Партньори на ББИА са НБ „Иван Вазов“ – Пловдив, която е и домакин, и фондация „Глобални библиотеки – България“.

Конференцията е посветена на Европейската година на културното наследство, чиито акценти са образователната стойност на културното наследство с насоченост към децата и младите хора, приноса за устойчиво икономическо и социално развитие, намирането на интелигентни решения за опазване и управление на културното наследство.

В рамките на пет сесии, на Конференцията ще бъдат представени тридесет и шест теми от водещи фигури от БАН, висши училища, библиотеки, институции, свързани с културното наследство, неговото опазване и разглеждането му в контекста на европейската и световна духовна култура.

Програмата включва още дискусии, обсъждания, презентации и др. Не по-малко важна част от Конференцията са неформалните контакти и възможности за обмяна на информация, мнения, идеи и опит. Това по принцип е важна и съществена част от ползите, резултат на националните конференции на ББИА, наложили се като важен ежегоден форум.

 

 

 

Top