Френски институт финансира творци от Европа

Проектът i-Portunus е по програмата „Творческа Европа“ на ЕС

Френският институт заедно със своите европейски партньори Гьоте-институт (Белгия) и Izolyatsia (Украйна) обявиха началото на второто издание на пилотния проект „i-Portunus“ за подкрепа на трансграничната мобилност на творци и професионалисти в сферата на културата в Европа. Прoeктът се съфинансира от програма „Творческа Европа“ на ЕС.

В периода декември 2020 г. – февруари 2021 г. ще бъдат отворени 3 покани за кандидатстване, насочени към творци и професионалисти в сферата на културата от областите „музика“, „книги (превод)“, „архитектура“ и „културно наследство“.

Поканата за кандидатстване е насочена към творци и професионалисти в сферата на културата, които искат да развиват международни съвместни проекти или развитието на чиито професионални проекти изисква придвижване извън границите на техните държави.

В основата на тази програма е срещата.

Ето защо физическите придвижвания ще бъдат привилегировани, но ако ограниченията, свързани със здравната криза не ги позволяват, ще бъде обърнато внимание на алтернативни решения включително виртуална мобилност.

Този проект ще подкрепи около 200 задгранични пътувания на артисти и професионалисти с продължителност от 7 до 60 дни във всички страни част от програма „Творческа Европа“.

Начало на първа покана за кандидатстване: „музика“ и „литературен превод“

Тази първа покана за кандидатстване включва областите „музика“ (1-ва сесия с приоритет джаз, класическа и традиционна музика) и „литературен превод“.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

МУЗИКА (1-ВА СЕСИЯ)

Тази покана се отправя към композитори, музиканти и певци, занимаващи се с класическа музика, джаз и традиционни музикални жанрове (индивидуално или в група до максимум 5 човека).

Основната цел на задграничното пътуване трябва да бъде международно сътрудничество: финализиране на композиция чрез международно сътрудничество между няколко изпълнители / композитори на музика.

Продължителност на трансграничната мобилност: между 7 и 60 дни.

ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕВОД

Тази покана се отправя към преводачи на художествена литература, на възраст от 18 години и повече, активни, във всички области на литературата, от всички нива на обучение и опит.

Основната цел на трансграничното пътуване е потапяне в специфична среда, в рамките на литературен превод, в идеалния случай в сътрудничество с автор.

Продължителност на трансграничната мобилност: от 7 до 60 дни.

КАЛЕНДАР

  • Кандидатстване : до 28 февруари 2021 г.
  • Обявяване на резултатите : 2 април 2021 г.
  • Периоди на трансгранични пътувания : от 2 юни до 30 ноември 2021 г.

Две други покани за кандидатстване в областите „архитектура“, „културно наследство“ и „музика“ (2-ра сесия) ще бъдат обявени в периода януари-март 2021 г.

Подобни статии

Top