„Гайдарите от Алтън Калофер“ ще представят Пловдивска област в националния конкурс „Живи човешки съкровища – България“ - DC news

„Гайдарите от Алтън Калофер“ ще представят Пловдивска област в националния конкурс „Живи човешки съкровища – България“

Калофер е единственият град в България, а може би и в света, с толкова много гайдари на едно място

„Гайдарите от Алтън Калофер“ ще представят Пловдивска област при избора за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2022 г. Своеобразният конкурс се координира от Министерството на културата, Института за фолклор при БАН и се реализира със съдействието на Националната комисия на ЮНЕСКО в България.

Процедурата се състои от два етапа – областен и национален. Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство. Съгласно статута на процедурата, предлаганите кандидатури трябва да представят дейности и умения/ елементи от сферите на нематериалното културно наследство като – традиционни обреди и празници, традиционно пеене и свирене; разказване, детски игри, занаяти и поминъци и др.

В областната комисия постъпиха три кандидатури,

представени с видео  – „Старчовската (кукерската) традиция в Сушица“, „Празникът на розата в Карлово“ и „Гайдарите от Алтън Калофер“. Предложенията бяха разгледани детайлно и внимателно от комисията, която е определена със заповед на областния управител. Тя се председателства от гл. ас. д-р Радка Братанова от Института по етнология и фолклористика при БАН, а зам.-председател е деканът на факултета „Музикален фолклор и хореография“  в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – проф. д-р Даниела Дженева.

В работата на комисията участваха също Даниела Николова – заместник областен управител на област Пловдив, Маргарита Вранкова – началник на отдел КЕИ при Областна администрация – Пловдив,  д-р Биляна Попова – гл. ас. в РЕМ – Пловдив, гл. ас. д-р Борислава Петкова – катедра „Етнология“ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Симеон Николов – старши експерт в отдел КЕИ при Областна администрация  – Пловдив, Мария Кирова – гл. спец. в отдел КЕИ при Областна администрация  – Пловдив.

Комисията взе под внимание всички критерии на системата и документите, които се изискват при подготовката на формулярите. Членовете й бяха единодушни, че и трите кандидатури имат своите безспорни качества, но при сериозната конкуренция на претенденти от всяка една от 28-те области в страна, е необходимо да се излезе с кандидатурата, която отговаря на всички критерии на Националната система.

1 2

Подобни статии

Top