Георги Стаменов се споразумя за партньорство със синдикатите

Подписа споразумение с КНСБ

Кметът на район „Централен” Георги Стаменов подписа споразумение със Синдикалната организация към Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) – КНСБ за работещите в районната администрация служители по трудово и служебно правоотношение.

Договорени бяха множество клаузи, надвишаващи регламентираните в нормативните актове параметри по отношение на трудова заетост, професионално развитие, квалификация, условия на труд.

С това бе продължена положителната тенденция всяко ново споразумение да надгражда предходното, с което  кметът на район „Централен”, в качеството си на работодател, показва успешна формула за конструктивно партньорство, съвместен диалог и сътрудничество в духа на европейските принципи и практики.

Подобни статии

Top