ГХГ-Пловдив вече не издава удостоверения за износ на художествени творби

Облекчиха режима за износ на изкуство и антикварни предмети 

От днес – 05.11.2021 г. вече не се издават удостоверения за износ на произведения на изкуството в чужбина. Авторите или износителите трябва да представят пред митническите служители декларация по образец.

Според характера на изнасяните предмети декларациите са три вида:

  • При деклариране на износ на произведения на изкуството, които са собственост на техните автори, се представя Декларация за авторство от автора-износител по Образец № 1 (и снимки на творбите).
  • При износ на произведения на изкуството, не по-стари от 50 години, или на антикварни предмети не по-стари от 100 години, които не са художествени произведения, с изключение на особено редки и ценни екземпляри, идентифицирани по реда на Закона за културното наследство като културни ценности, износителят представя Декларация за произход и за способ на придобиване, съгласно Образец № 2 (и цветни снимки на творбите или предметите).
  • При износ на остатъчен материал – субстанция, която няма функционално или художествено предназначение по чл. 7, ал.4, т. 5 от ЗКН – износителят предоставя Декларация по Образец № 3.

Образците на декларациите могат да се изтеглят от сайта на Министерството на културата

Подобни статии

Top